درباره ما

گروه پرشین زالو با بهره گیری از نیروهای مجرب و آموزش دیده اقدام به پرورش زالوی طبی نموده است.(دکترسید محسن باطنی با 10 سال سابقه ی کار در زمینه طب سنتی در شاخه های زالو درمانی ، حجامت و گیاهان دارویی مشغول به کار بوده است.)

طب سنتی

طب سنتی

گیاه درمانی

يکصد گياه

(گياه درماني ايراني)

نرويد از زمين هرگز گياهي                 كه بر برگش ننوشتست دوائي

در آفرينش موجودات عالم مطمئناً خلقت گياه يك معجزه ي شگرف است همانطوري كه شاعر پارسي سراي ايران نظامي گنجوي فرموده اند در زمين هيچ گياهي آفريده نشده مگر در فطرت آن اثر شفابخشي نهفته باشد . اين سخن پرمعنا پايه ي تمام تحقيقات جهان در مورد گياه درماني است و هر روز كه اثر جديدي از شفابخشي گياهان كشف مي شود ارزش اين بيت زيبا بيشتر مي گردد . خلقت گياه يك معجزه ، رفتار گياه معجزه اي عظيم تر است .

سراسر جهان مملو از دهها هزار گياهي است كه هر كدام مي تواند به تنهايي صدها درد و يا بيماري را درمان كند كه در اين ميان نقش ايران به عنوان مهد طب سنتي جهان در رويش گياهان داروئي بسيار پررنگ و مشهود است . در ايران بيش از 10 هزار گياه داروئي شناسايي شده كه بيش از 3 هزار آن بومي ايران است و از طرفي ايران يكي از بزرگترين مراكز تحقيقات گياه درماني و طب سنتي در طي 2 الي 3 هزار سال اخير بوده كه اين مهم بدست تواناي اطباي شهير و دانشمند ايران همچون بوعلي سينا ، ذكرياي رازي ، جرجاني و ..... محقق شده است كه ثمره اين تلاش خستگي ناپذير در طول هزاران سال كتب معتبر گياه درماني و طب سنتي همچون قانون در طب ، الحاوي ، اعراض الطبيه ، ذخيره خوارزمشاهي ، قربادين كبير ، تحفه ي حكيم ، مخزن الادويه و ....... مي باشد .

اين سرمايه عظيم با گذشت هزاران سال هنوز همچون خورشيدي تابناك در دنيا مي درخشد بطوري كه سازمان بهداشت جهاني در دنياي مدرن امروز با صراحت مي گويد زمان آن رسيده كه مردم بدليل خستگي از طب مدرن به سمت طبي سنتي روي بياورند كه دانشمند شهير ايراني بوعلي سينا بنا نهاده است امروز جهان با سرعتي باور نكردني به سمت استفاده از گياه درماني و روشهاي ديگر طب سنتي پيش مي رود و از طرفي عوارض داروهاي شيميايي مردم سراسر جهان را به ستوه آورده تا جائيكه در بين مردم عام هم سخن از عوارض خطرناك بسياري از داروهاي شيميايي است كه براحتي توسط اطباء مدرن براي مردم تجويز مي شود حال امروز ما در ايران همه آنچه را براي نجات بشريت در طب لازم است داريم ما بايد همچون گذشته كه صدها سال كتب معتبر طب سنتي و گياهان داروئي طب سنتي ايران در كشورهاي معتبر جهان همچون فرانسه منبع درسي دانشگاهي بود و سلامت جهان را تضمين مي كرد بايد دوباره اين سرمايه ي عظيم را احياء كنيم .

ما نيازي به تحقيق و تجربه در استفاده از گياهان داروئي نداريم چون اين كار در طول چند هزار سال توسط اطباء ايران و يوناني انجام شده و گياهاني كه امروز براي درمان در اختيار داريم جزء مجرب ترين گياهاني است كه جان ميليونها انسان را در قرون متمادي نجات داده است شايد يادآوري اين نكته كه انسان ناخواسته در طول هزاران سال در گياه درماني همه آنچه را لازم بوده شجاعانه روي بدن خود تجربه كرده و اثرات معجزه گر آنها را بدست آورده است . از طرف ديگر گياهان داروئي مهربانانه بدون داشتن عارضه اي در طول اين دوران آزمايش و خطا بشر را همراهي نموده اند .

يعني اينكه ما در روزگار جديد كافي است دسترنج بزرگان طب سنتي خود را مورد استفاده قرار دهيم و نيازي به تحقيقات جديد تر در مورد طب سنتي در ايران نداريم هر چند كه انجام تحقيقات براي كشف رموز جديدتر لازم است .

غرض از بيان اين مطالب فوق اين بود كه بگويم ما با مطالعه در دانش غني طب سنتي ايران امروز جسورانه مي خواهيم دنيا را و بشريت را با گياه درماني ايراني نجات دهيم . در اين جهاد بزرگ نيازي به معرفي همه ي هزاران گياه نيست بلكه استفاده از تعدادي از آنها كه بتواند تمام دردها و بيماريها را درمان كرده و مجرب باشند بهتر خواهد بود .

چندسال قبل بعد از مطالعه ي شبانه روزي در طول سالهاي طبابت و درمان بيماران لاعلاج با گياهان داروئي و روشهاي ديگر طب سنتي ايران تأليف كتابي با تعداد محدود گياه كه بتوانند همه بيماريها را درمان كنند در ذهنم شكل گرفت . بعد از تفكر بسيار 100 گياه را در ميان هزاران گياه معجزه گر انتخاب كردم اما بدليل مشغله ي كاري اين كار محقق شد تا اينكه ديدم چند نفر از دوستداران طب سنتي كتابي با عنوان يك گياه معجزه گر نوشته اند . كتابهاي فوق را بدقت مطالعه نمودم مشاهده كردم در عين حاليكه مؤلفين اين كتابها زحمات بي نظيري را براي تأليف به جان خريده اند اما جاي تفكرات خودم را كه برگرفته از طب سنتي ايران بود خالي ديدم كه مطمئناً اگر چنين نبود با قبول مصداق واجب كفائي بودن ، هيچگاه كتابي با عنوان يكصد گياه درمانگر با گياه درماني ايران را تأليف نمي كردم .

اشكال اول اين بود كه بحث مزاج و طبايع كه پايه گياه درماني است را در اين كتابهاي با ارزش خالي ديدم و از طرفي ايراني بودن اين كتابها هم بسيار كمرنگ بود اشكال دوم اين بود كه يكصد گياه معرفي شده مجربات خود مؤلفين نبود به همين دليل من يكصد گياهي را انتخاب نمودم كه بارها از آنها براي شفاي بيمارانم استفاده نموده ام و از مجربات من بودند اشكال مهمتري كه وجود داشت اين بود كه در انتخاب يكصد گياه مؤلفين عزيز به بومي بودن حداكثري آنها توجه نكرده بودند . البته اشكالات ديگري هم وجو داشت كه با مطالعه اين كتاب شما بزرگواران به آنها پي خواهيد برد

گياه درماني مدرن مردوداست

( هر کتاب گياه درماني که از مزاج سخن نگويد باطل است )

در ده اخير فشار از پايين در استقبال از طب سنتي ، به حدي رسيده است ، که طراحان مدرنيسم در طب را ، به واکنشي همه جانبه واداشته است ، به طوري که در کتابهاي رفرنس طب مدرن ، صحبت از طب سنتي است ( همانجاها ئي که ما را به تمسخر مي گرفتند ) و اين اعتراف بزرگ ، نشان مي دهد که همشه در جهان پيروزي با مردمي است که خدارا در راس تمام علوم بدانند ، در علم طب نيز ، مردم با خستگي از روشهاي پرعارضه و بي اثر درماني طب مدرن ، به اصل خويش باز گشتند و به سمت طب سنتي آمدند ، بشر مي خواست از ياد ببرد که طبيب واقعي کيست و کجاست ؟ و فکر مي کردند بدن انسان و طبيعت مثل ماشين ، با يک کليد خاموش و روشن مي شود ، و انسان سعي داشت در طب مدرن خدائي کند ، يعني خدارا کنار زده و خود را طبيب واقعي معرفي کند ، و از ياد برده بود که نفس هايش عنايت پروردگار است ، اما فشار از پائين آغاز شد ، و مردم فهميدند که چه کلاهي بر سرشان در طول بيش از يکصد سال رفته است ، هر چند دير به اصل خود بازگشتند ، ولي هر ديري زود است ، و هيچ وقت دير نيست ، مردم مسير خود را ابتدا از بيمارستانهاي مدرن به سمت عطاريهاي با تجربه تغيير دادند ، چون چاره اي جز اين نداشتند ، آرام آرام پزشکان مدرن هم وارد عرصه شدند ، و کتابهاي کهن را از دل کتابخانه هاي بزرگ بيرون کشيدند ، و با ولع ،مطالعه و تحقيق و درمان کردند ، در مدت کوتاهي ، اين نخبگان طب مدرن ، احياگران طب سنتي شدند و مردم ، اين بار هوشمندانه تر، مسير خود را به سمت مطب هاي پزشکان محقق در طب سنتي تغيير دادند ، دنيا مدرن وقتي متوجه شد ، که زنجفيل چند هزار ساله ،  امروز شفابخش تر از گذشته مطرح مي شود ، و ميرود تا سرمايه گذاران استامينوفني را در انبارهاي داروئي حبس کند ، به فکر فرو رفتند ، و چاره را درآن ديدند که گياه را در کنار استامينوفن و به همان شيوه به مردم معرفي کنند و اينطور القا کنند که آي مردمي که از داروهاي ما خسته شده و به سمت گياه رفتيد ، دستورالعمل مصرف گياه هم در دست ما است ، کتابها نوشتند ، کارخانه ها داير کردند ، تا با اين تفکر پول فروش گياه را هم به جيب بزنند ، اما غافل از اينکه مردمي که از طب استامينوفني خسته شده اند ، اين بار به سمت گياه نيامده اند ، بلکه به سمت آفريننده گياه آمده اند ، و اين بار دوست ندارند طراحان مدرنيسم برايشان برنامه درماني بريزند .

اين بار مردم به سمت خدا آمدند ، و خدا گياه را دوباره به آنها معرفي کرد . مردم فهميده اند که گياه مامور الهي است .

و در آفرينش و تجويز گياه رموزي نهفته است که جزء مهمي از اسرار خلقت است .

و پزشکان احياگر طب سنتي اين بار اجازه نمي دهند که سناريوي يکصد سال گذشته اتفاق بيفتد و در يک کلام اجازه نمي دهند مدرن درماني درگياه رواج پيدا کند ، بلکه گياه بايد باروشهاي سنتي به مردم عرضه شود .

حتما مي پرسيد چرا:

1-    گياه از طرف پروردگار مامور است ، چون خداوند به انسان گفته است ( اي انسان من همه چيز را براي تو و تورا براي خودم آفريدم )

2-    گياه داراي مزاج است ، و انسان هم مزاج و طبع دارد ، هر تجويزي که خارج از تئوري مزاجي اعمال شود باطل است و اثر معکوس دارد

3-    گياه داراي ماده موثره است ، اين قبول است ، اما ماده موثره همه گياه نيست ، بلکه گياه زنده و هوشيار است ، و هرچه تازه تر استفاده شود موثر تر است . و تجويز گياه تنها با استفاده از ماده موثره مردود است .چون ماده موثره وقتي در بدن مفيد است که با مزاج فرد سازگار باشد .

4-    هر چه در گياه از نظر صنعتي تغيير ايجاد کنيم ، به همان ميزان اثرش کاهش مي يابد .

5-    ماده موثره يک گياه تنها بخش کوچکي از بدن گياه است ، و قسمتهاي ديگر گياه ، در اکثر مواقع وقتي موثر هستند که در کنار ماده موثره باشند نه اينکه ار هم جدا شده و استفاده شوند

به عنوان مثال ما در طب سنتي پودر سنجد داريم ، اين پودر شامل پوست ، گوشت و دانه سنجد است ، و وقتي باهم به بيمار تجويز مي کنيم اثرش معجزه گر است ، اما اگر ماده موثره گوشت سنجد را بگيريم و تجويز کنيم به هيچ عنوان آن اثر پودر را ندارد

6-     يک نکته مهم که امروز بايد با دقت بيشتري به آن نگاه کرد اين است که ، به دليل افزايش جمعيت و نياز روز افزون جهان به گياهان داروئي ، ما ناگزير شده ايم که در اکثر موارد عصاره گياهان را به صورت صنعتي بگيريم و از اين عصاره داروهاي گياهي درست کنيم ، هر چند اين کار در حال حاضر نياز است ، اما داروئي که با عصاره ، باروش صنعتي استفاده مي شود درصد بسيار کمي از اثر گياه را در درمان بيماريها ، بخصوص زماني که به صورت مزاجي تجويز مي شود دارد . يعني در طول مسير ساخت ، مزاج گياه تغيير کرده و از اصل خود جدا مي شود

7-    ما در جامعه متاسفانه هميشه دو اصطلاح گياه داروئي و داروي گياهي را در يک معنا به کار مي بريم ، که اين يک اشتباه فاحش است ، گياه داروئي يک مفرد ، وتنها است ، اما داروي گياهي مي تواند از دهها گياه ، و با تغييرات مختلف ايجاد شود ، و با جرات مي توانم بيان کنم که اثر گياه داروئي هميشه از داروي گياهي بهتر است ، و اين را در طول 10 سال گياه درماني به طور دقيق تجربه کرده ام ، و حتي پزشکي که بتواند بيمار خود را با گياه داروئي درمان کند ، توانمند تر از پزشکي است که بيمار خود را با داروي گياهي درمان مي کند .

8-    داوري گياهي به چند طريق ساخته مي شود :

-         چند گياه به صورت پودر با هم مخلوط مي شوند

-         چند گياه بدون پودر شدن با هم ترکيب مي شوند

-         چند گياه به طور صنعتي با هم مخلوط شده به صورت داروي گياهي يا مواد آرايشي در مي آيند

-         و........... که هر کدام از اين ترکيبات يک مزيتي دارد

هرچند دراين باب مطالبي بسيار مهمي در ذهنم شکل گرفته است ، اما باز هم بايد گفت :

مدرن درماني درگياه مردود است و بايد گياهان با تئوري مزاجي تجويز شوند

دکتر حسن حاج طالبي

پایینB

ما خواهد شد مهم است، جالب توجه است، اما به دلیل گاهی اوقات شرایطی رخ می دهد که در آن رنج و درد می تواند او را بزرگ تهیه . کلاس درس در یک جعبه به سبک رنگ transparent20 ثابت